Fra årsmøter i Lånke historielag
Årsberetninger for Lånke Historielag: